Gl˛ria Roca Riera, DFAstrolS  Astrologia Inici Inici Qui sˇc Qui sˇc Consulta Consulta Cursos Cursos Contacte Contacte
Carta Natal És el primer pas per a començar a utilitzar l’astrologia com a eina d’autoconeixement. Consisteix   en   una   anàlisi   dels   teus   potencials   natals   i   de   les   teves   dinàmiques   i   funcionaments interns,   dels   teus   punts   forts   i   febles   i   les   seves   causes.   Tot   plegat   t’obre   la   porta   a   que   puguis ser molt més conscient i creatiu a l’hora d’utilitzar i integrar les diferents facetes del teu ser. Cal saber les dades completes del naixement: data, hora i lloc.
Previsions Anuals La   carta   natal   i   els   seus   potencials   es   van   desplegant   al   llarg   del   temps,   i   entendre   les   diferents   fases   o   estadis   d’aquest   desplegament   és crucial   per   a   sincronitzar-nos   de   manera   efectiva   i   harmònica   amb   els   nostres   propis   ritmes   interns   de   desenvolupament.   Amb   l’anàlisi   de   les previsions   anuals   obtenim   informació   sobre   el   punt   en   que   estem   en   el   període   que   vivim   i   les   àrees   de   desenvolupament   que   tenim   a disposició   durant   aquell   any.   Normalment   es   fa   per   l’any   natural,   és   a   dir,   d’aniversari   a   següent   aniversari.   Es   tracta   d’una   aproximació orientativa,   no   predictiva,   amb   la   intenció   de   tenir   eines   per   a   enfocar   aquesta   part   del   nostre   camí   de   manera   conscient,   constructiva   i positiva. Aquesta exploració és una síntesi de diferents tècniques: trànsits, progressions, direccions d’arc solar, llunacions, eclipsis i revolucions solars. Anàlisi de Relacions L'Astrologia   ens   permet   fer   una   exploració   profunda   i   detallada   de   la   dinàmica   d’una   relació,   obtenir   informació   sobre   les   seves   debilitats   i fortaleses,   sobre   l’efecte   que   les   dues   persones   es   fan   l’una   a   l’altra   i   sobre   les   seves   capacitats   conjuntes   com   a   relació.   Ens   pot   orientar sobre   com   treure   el   màxim   partit   de   la   interacció   entre   les   dues   persones   implicades,   i   es   pot   fer   per   a   qualsevol   tipus   de   relació   –   pares   i fills, parelles, socis professionals, amistats, etc. En una anàlisi de relació hi intervenen dues tècniques: la sinastria i la carta composta. Astromapping En   el   moment   que   naixem   es   produeix   un   efecte   sincrònic   de   l’ésser   individual   amb   el   Cosmos   i   obtenim   la   nostra   petita   part   d’Univers,   que anirem   desenvolupant   al   llarg   de   la   nostra   vida.   Però,   encara   que   aparentment   l’astrologia   tracti   amb   els   cossos   celestes,   no   podem   oblidar que    els    considerem    en    relació    a    la    Terra    i    que,    en    definitiva,    la    nostra    carta    natal    la    vivim    aquí    a    la    Terra.    Les    diferents    tècniques d’astromapping   converteixen   la   nostra   carta   en   un   mapa   geogràfic   que   indica   com   certes   zones   del   planeta   i   direccions   en   l’espai   es corresponen   amb   les   diferents   parts   de   la   nostra   carta.   Això   s’aplica   tant   a   gran   com   a   petita   escala,   és   a   dir,   per   a   entendre   el   que   podem experimentar   i   desenvolupar   en   diferents   llocs   del   planeta   i   per   a   harmonitzar   el   nostre   espai   personal   (casa   o   lloc   de   treball)   per   a promoure el desenvolupament òptim dels nostres potencials. En   funció   del   que   vulguem   explorar   utilitzarem   diferents   tècniques:   astrocartografia,   ciclocartografia,   geodètica,   recol·locació   i   astrologia local.  
Glòria Roca Riera - Barcelona